Privacybeleid Caremask.nl

Over ons

Onze gegevens:

Caremask is een handelsmerk van Carus Medical BV
Oude Roderweg 15, 6422 PE  Heerlen

Tel: +31 (0) 6 300 19 354
E-mail: Info@caremask.nl

Ons website-adres is: https://caremask.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Carus Medical BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Carus Medical BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Carus Medical BV verstrekt. Carus Medical BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

•  Bedrijfsnaam
•  Voor- achternaam
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres

WAAROM CARUS MEDICAL BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Carus Medical BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Carus Medical BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG CARUS MEDICAL BV ETC GEGEVENS BEWAART

Carus Medical BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Carus Medical BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Onze website https://caremask.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken alleen gebruik van zogenaamde analytic cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Hiermee kunnen we analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan kunnen we verbeteringen doorvoeren. Daarbij worden de IP-adressen geanonimiseerd. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen op policies.google.com.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@caremask.nl. Carus Medical BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Carus Medical BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Caremask.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Carus Medical BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Carus Medical BV op via info@caremask.nl

www.caremask.nl is een website van Carus Medical BV.

Carus Medical BV is als volgt te bereiken:

Telefoon: +31 (0) 6 300 19354
E-mailadres: info@caremask.nl